Среда, 16.01.2019
СТОЛИЦА БУДУЩЕГО
Меню сайта
Категории каталога
Новости из Украины [119]
Наш опрос
Кто организовал войну на Донбассе?
Всего ответов: 31
Главная » Статьи » Новости из Украины » Новости из Украины

ЦІНА  ЖИТТЯ

ЦІНА  ЖИТТЯ

На розгляд до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України було подано Проект Закону про Державний бюджет України на 2018 рік. Як на велике досягнення вказував Прем’єр-міністр України В.Гройсман, що цей законопроект подано вчасно, відповідно до терміну, встановленого Конституцією України.

Але подати законопроект – то не досягнення, а досягнення – виконати вимоги статті 38 Бюджетного Кодексу України, яка має відповідну назву: «Матеріали, що додаються до проекту закону про Державний бюджет України».

Згідно ч.1 ст.38 Бюджетного кодексу України разом з проектом закону про Державний бюджет України, схваленим Кабінетом Міністрів України, подаються:

1) пояснювальна записка до проекту закону про Державний бюджет України, яка має містити: а далі йде досить великий перелік доданих матеріалів. Але то – в законі, а як насправді ?

Ознайомтеся із висновком Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (викладено на сайті Комітету 19 жовтня 2017 року) у частині щодо наданих Кабміном розмірів прожиткового мінімуму на 2018 рік «19 жовтня 2017, 15:31. Щодо підготовки до першого читання законопроекту про державний бюджет на 2018 рік (реєстр. № 7000)» Комітет зазначає наступне:

«У законопроекті передбачено соціальні гарантії на 2018 рік, зокрема:

 

з 01.12.2017
(затверд­жено)

з 1 січня 2018 р.
(проект)

з 1 липня 2018 р.
(проект)

з 1 грудня 2018 р.
(проект)

у %% 2018/2017
(по грудню)

прожитковий мінімум

1700 грн

1700 грн

1777 грн

1853 грн

109%

мінімальна заробітна плата

3200 грн

3723 грн

3723 грн

3723 грн

116,3%

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність

1373 грн

1373 грн

1435 грн

1497 грн

109%

…...........................................»

Але далі Комітет зазначає таке:

«За інформацією Міністерства соціальної політики (на його офіційному сайті), наданою відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум», фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах серпня 2017 р. у розрахунку на місяць на одну особу становив 2954 грн (з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб – 3389 грн), для дітей віком до 6 років – 2817 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 3424 грн, для працездатних осіб – 3058 грн (з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб – 3798 грн), для осіб, які втратили працездатність, – 2495 грн.

У зв’язку з цим, ГНЕУ зауважує, що Урядом пропонується закріпити значно нижчий розмір базового соціального стандарту, ніж обчислений згідно з чинною на сьогодні методикою його показників, що не враховує знецінення грошових доходів та заощаджень громадян внаслідок високої цінової інфляції, девальвації національної валюти і зумовить зниження купівельної спроможності населення (й відповідно формування ВВП), погіршення рівня його життя та соціальної захищеності, створить передумови подальшого зубожіння, особливо найбільш уразливих верств населення, зокрема, тих, для кого пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги є основним, зазвичай єдиним, джерелом існування.

…...............................................................

То хіба у Кабінеті Міністрів невідомо, що його ж Міністерство соціальної політики розрахувало зовсім іншу ціну життя в Україні ? І це дійсно ціна життя, оскільки в прожитковий мінімум закладаються мінімальні затрати держави на життя своїх громадян. Але Кабмін пропонує встановити прожитковий мінімум нижче, ніж мінімальну ціну життя !!! Приховуючи ці вбивчі дії щодо свого народу, Кабмін не надав до Верховної Ради України матеріалів, які був зобов’язаний надати до проекту закону про держбюджет згідно ст.38 Бюджетного Кодексу України. Про це також зазначено у вказаному висновку Комітету Верховної Ради України з питань бюджету: «До законопроекту не у повному обсязі подано супровідні матеріали, передбачені Бюджетним кодексом, а саме не подано інформацію /передбачену підпунктами «е» і «є» пункту 1 частини першої статті 38 Кодексу/ щодо: …..обґрунтувань розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення.»

Надавши таку інформацію, Комітет з питань бюджету 20 жовтня 2017 року звернувся до депутатів: «20 жовтня 2017, 17:33 Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України. Комітет рекомендує прийняти за основу та в цілому проект постанови Верховної Ради «Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік»

Але попри факт ненадання Кабміном до Верховної Ради України зазначених обов’язкових обґрунтувань розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму на 2018 рік до пропонованих його розмірів, депутатський корпус 14 листопада 2017 року проголосував у першому читанні за закон про Державний бюджет України на 2018 рік, фактично проголосувавши геноцид народу України, та перекреслюючи норми Конституції України, оскільки встановленням завідомо значно заниженого прожиткового мінімуму порушуються одразу кілька конституційних гарантій:

- «Україна є … соціальна, правова держава» (ст.1 Конституції України),

- «Людина, її життя і здоров'явизнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.» (ст.3 Конституції України),

- «Права  і   свободи   людини та  їх  гарантії визначають   зміст   і   спрямованість   діяльності держави.   Держава   

   відповідає   перед  людиною  за  свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним

   обов'язком  держави.» (ст.3 Конституції України),

- «Конституція  України  має  найвищу  юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на  

   основі Конституції України і повинні відповідати їй.» (ст.8  Конституції України),

- «Органи  державної  влади  та  органи  місцевого  самоврядування,  їх  посадові  особи зобов'язані діяти лише на

   підставі,   в  межах  повноважень   та  у  спосіб,  що  передбачені  Конституцією  та  законами  України.»  (ст. 19

   Конституції України),

- «Конституційні  права  і  свободи  гарантуються  і  не  можуть  бути  скасовані. При прийнятті нових законів або

   внесенні  змін  до  чинних  законів  не допускається  звуження  змісту  та обсягу існуючих прав і свобод.» (ст.22

   Конституції України), 

- «Кожен  має  право  на  достатній  життєвий  рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг,

   житло» (ст.48 Конституції України),

- «Конституційні  права  і  свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених

   Конституцією  України.   В   умовах   воєнного   або   надзвичайного   стану   можуть   встановлюватися   окремі

   обмеження  прав  і  свобод  із  зазначенням  строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи,

   передбачені   статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63  цієї  Конституції.»  (ст .64

   Конституції України).  Оскільки  в  Україні  не  об’явлено  ані  воєнного,  ані  надзвичайного  стану,  то  всі

   посилання  влади   на   недостатні  фінанси  є  злочинними,   адже   для   себе,   улюблених,   фінанси  завжди  

   знаходяться, про що свідчать електронні декларації чиновників усіх рангів та численні сюжети в ЗМІ.

 То звідки ж Кабмін взагалі взяв зазначені, пропоновані ним розміри прожиткового мінімуму ?

Відповідно до ст..1 Закону «Про прожитковий мінімум» прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. То його розмір має бути розраховано як суму вартостей наборів продуктів, товарів та послуг за реальними цінами.

Але не так сталося як гадалося – у листах заступника Міністра фінансів Є.Капінуса від 26.12.2016 року зазначено: «розрахунок прогнозного розміру прожиткового  мінімуму на 2015 рік було здійснено на підставі затвердженого у Законі України «Про державний бюджет України на 2014 рік» розміру прожиткового мінімуму у грудні 2014 року», «розрахунок прогнозного розміру прожиткового  мінімуму на 2016 рік було здійснено на підставі затвердженого у Законі України «Про державний бюджет України на 2015 рік» розміру прожиткового мінімуму у грудні 2015 року», «розрахунок прогнозного розміру прожиткового  мінімуму на 2017 рік було здійснено на підставі затвердженого у Законі України «Про державний бюджет України на 2016 рік» розміру прожиткового мінімуму у грудні 2016 року».  

    Тобто Кабмін встановлює розміри прожиткового мінімуму за іншою формулою, ніж вказано законом !!!

Але чи має право Кабмін змінювати закон ? Ні, оскільки відповідно до статті 75 Конституції України «Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України» як представницький орган народу. Тобто змінивши формулу розрахунку прожиткового мінімуму замість встановленої законом, Кабмін перебрав на себе повноваження Верховної Ради України, тобто відібрав владу від народу України, зчинив узурпацією влади, що прямо заборонено статтею 5 Конституції України.

Та ще погляньте на так звані набори прожиткового мінімуму, які, начебто, забезпечують «задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості» (?!). Ці набори встановлено так званою науково-громадською експертизою 02.11.2015 року і лише після позову правозахисника Батрина С.В., а в цій експертизі приймали участь представники 4-х міністерств, роботодавців та офіційних профспілок, а де ж  у громадській експертизі та громадськість? Але й така експертиза стала для України досягненням, адже склад прожиткового мінімуму не переглядався із 2000 року, попри встановленого законом – не рідше 1 разу на 5 років. Що ж це за держава, де закон виконується тільки за рішенням суду ? Та ще й майже рік, адже затвердження нових наборів, сталося лише 11.10.2016 р., коли Прем’єр-міністр В.Гройсман підписав постанову № 780.

Та чи читав В.Гройсман те, що підписував ? Мабуть, ні, адже, запропонувати для затвердження такі норми споживання народу могла лише жорстока, абсолютно бездушна людина: ось тільки кілька фактів: На дитину від 0 до 6 років виділяється 900 грамів манки, рисової крупи – 1,3 кг, пшоняної – 2,7 кг, гречаної – 2,4 кг, вівсяної – 0,7 кг, ячної із перловою – 3,1 кг -  і на скільки б Ви думали ? На рік !!!  при тому, що дитині необхідно їсти два рази на день молочну кашу. Та замість каш пропонується хліба 43,8 кг та картоплі 73 кг. А жінці пенсіонеру за цими наборами навіть нема права на брюки, а є лише – на 1 рейтузи на 3 роки !!!  Тими ж наборами встановлено пенсіонерам 0,7 кг оселедців на рік, мабуть, на Новий рік та на день народження по 1 оселедцю.

Тобто в прожитковий мінімум закладено зменшені норми споживання як харчів, так і інших чинників, ніж потрібні для виживання, ще й при цьому проігноровано сучасні потреби людини як людини, а не животного організму, так, ні мобільний зв’язок, ні Інтернет для громадян України не передбачено, бажаєш мобільний телефон – за рахунок їжі, або непродовольчих товарів, не кажучи вже, що на комунальні послуги зовсім нічого не лишається !!! Мабуть, на думку Прем’єра це і є достатній рівень. І таке зубожіння закладено вже і до 2020 року. То як же вижити тій частці населення (пенсіонерам, інвалідам, сім’ям із дітьми), яким встановлюється на 2018 рік ще менший прожитковий мінімум, ніж мінімум, розрахований Мінсоцполітики ??? Саме тому в Окружному адміністративному суді м.Києва судяться з Кабміном громадяни про заниження прожиткового мінімуму. А ще по двох таких позовах третіми особами вказані народні депутати Каплін, Тимошенко та Скорик, що постійно всюди так жаліють народ, та жоден з них жодного разу не з’явився в жодне судове засідання, ось таке «слово і діло».

31.10.2017 р. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини направила на ім'я Прем’єр-міністра В.Гройсмана подання, зазначивши в ньому вказані кричущі порушення закону, та вимагаючи встановити об’єктивний прожитковий мінімум (подання розміщено на сайті Уповноваженого), а також звернулася із поданням на ім'я Голови Верховної Ради України А.Парубія, рекомендуючи провести парламентські слухання щодо питання встановлення прожиткового мінімуму, ці подання в копіях було 15.11.2017 р. передано представником Уповноваженого Голові Комітету з питань соціальної політики на засіданні Комітету. Тому депутатам, перш ніж голосувати за закон про держбюджет на 2018 рік, необхідно було запитати у А.Парубія, де це подання та чому не призначено парламентських слухань, але замість того було замовчано порушення закону Кабміном та ненадання ним до Верховної Ради України обґрунтувань та розрахунків прожиткового мінімуму на 2018 рік та й проголосовано за такі досягнення.

Можна додати, що всі звернення із викладеними в них фактами підготовки «законного» геноциду через завідомо знижений прожитковий мінімум, що були подані до Президента України, Комітету з питань бюджету ВРУ, до всіх фракцій та груп ВРУ, до Комітетів за прав людини, охорони здоров’я, питань соціальної політики було проігноровано, а деякі адресати (на чолі із Президентом) замість реагування направили звернення до  Кабміну, бо він же ж у нас єдина влада.

    «Схаменіться, будьте люди», зараз крикнув би Тарас, та ж чи чують це іуди, що законом б’ють по нас ?

Ольга ДОРОШКО,

кореспондент газети "Столиця майбутнього"

Категория: Новости из Украины | Добавил: stbudg (20.12.2017)
Просмотров: 90 | Рейтинг: 0.0/0 |

Всего комментариев: 0
avatar
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
    Сайт газеты Столица Будущего ежедневно обновляет новостные материалы в разделе Статьи.
Статистика
Copyright MyCorp © 2019
Бесплатный хостинг uCoz